5 راه ساده برای اینکه بیشتر کتاب بخوانید
1609 1399/05/4

مطالعه می‌تواند در عین حالی که به ما می‌آموزد و از ما انسان بهتری می‌سازد، فعالیتی لذت‌بخش هم باشد. با این حال ما معمولا برای مطالعه نکردن، بهانه‌های متعددی داریم. در ادامه...