تمام چیزی که باید در مورد کتاب و کتابخوانی بدانید!
1327 1399/04/30

چرا باید کتاب بخوانیم؟ سرانه مطالعه در کشورهای توسعه یافته همواره بیشتر از کشورهای فقیر و جهان سوم بوده و اگر بگوییم رونق و رشد خود را مدیون خواندن کتاب هستند بیراه نگفته ایم.منظور از خواندن...